La transformació de la gestió dels òrgans col·legiats gràcies a l’aplicació de les noves tecnologies- VídeoActa-

Sala Polivalent