El nou Reglament Europeu de Protecció de Dades – Adequació i canvis a tenir en compte

Sala Polivalent