Mario Aguacil Sanz

Mario Aguacil Sanz

Llicenciat en Informàtica per la UPC i Màster en Direcció Pública per ESADE (EMPA). Actualment és Director de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i Director de l’Oficina especialitzada Sant Feliu 2.0(20), que té com a finalitat impulsar els projectes Smart City i Govern obert en totes les seves dimensions.

Des de 1983 funcionari de l’Administració Local, i des de l’any 1991 desenvolupant càrrecs de direcció d’Organització, Gerència, Tecnologies i Gestió del Coneixement, Societat de la Informació i Oficina del Pressupost, a més de projectes relacionats amb les telecomunicacions, banda ampla, alfabetització digital i dirigint una Oficina d’Intervenció Integral en el territori.

Actualment és Director de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i Director de l’Oficina especialitzada Sant Feliu 2.0(20), que té com a finalitat impulsar els projectes Smart City i Govern obert en totes les seves dimensions.

Ha estat membre de diferents comissions relacionades amb la societat de la informació i la modernització en el món local a Localret, Diputació de Barcelona i Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). Actualment és membre de la Comissió d’Innovació i Noves Tecnologies de la FEMP.

Ha participat en diversos màsters, postgraus i jornades  d’administració electrònica, tecnologies, gestió del coneixement, gestió documental, seguretat i Interoperabilitat i Govern Obert (Transparència i Open Data), i ha escrit diversos articles per revistes i publicacions especialitzades, destacant la coautoria del llibre “A las puertas de la administración digital. Una guía detallada para la aplicación de las Leyes 39/2015 y 40/2015”, editat per l’INAP (desembre 2016).

El febrer de 2013 va rebre el primer premi del Club de Innovadores Públicos a l’aportació més destacada com Innovador Públic; i molts dels projectes que ha liderat han rebut el reconeixement de les administracions públiques, com per exemple el Projecte de simplificació de la gestió econòmica e-Factura i carpeta electrònica del proveïdor, que va rebre un accèssit als Premis Alfons Ortuño d’innovació i bones pràctiques en les AAPP catalanes, organitzat per l’EAPC (Barcelona, 2013); i una menció especial del Govern de la Generalitat de Catalunya en els Premis per a la reducció de càrregues administratives en les empreses (Barcelona, 2013).

Casos d’ús de signatura biomètrica en ajuntaments

  • 12 May 2017
  • Sala Polivalent
  • 10:00 am - 11:00 am
  • Taula Rodona
MÁS INFO.