Concepción Campos Acuña

Concepción Campos Acuña

Doctora en Dret, Secretaria d'Administració Local i Codirectora de Red Localis. Col·laboradors en diversos processos de reforma de l'administració pública (FEMP, Ministeri de Justicia, Ministeri d'Econonomia i Competitivitat, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, FEGAMP, i altres institucions). Coordinadora de l'Obsevatori de Transparència de El Consultor, membre del Consell Editorial de la REGAP i del Consell Avaluador Extern de GABILEX, és Community Manager d'Administració Electrònica en l'INAPSOCIAL.
 
Premi Ramon Massaguer i Mir, VII Edició, al “Mejor Libro de Derecho Local 2013-2015” i Premi Innovador Públic Destacat. Congrés Nacional d’Innovació i Serveis Públics 2016. És professora i ponent en diverses institucions (INAP, FEMP, CLAD, UIMP, USC, FEGAMP, ACM, COSITAL, etc) i autora de nombroses publicacions especialitzades en matèria de transparència i bon govern i innovació i administració electrònica. En aquesta última matèria destaca “El nuevo procedimiento administrativi local tras la Ley 39/2015” (Coord) i “Comentarios a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas” i “Comentarios a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público” i col·laboradora habitual en mitjans de comunicació.

Concepción Campos Acuña – La postverdad de la Administración Electrónica –

MÁS INFO.